แนวโน้มเศรษฐกิจโลก 2565ครม.เคาะกรอบเงินเฟ้อปี 66 คงเดิมที่ 1- 3% เท่ากรอบปี 65

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเป้าหมายของนโยบายการเงินสําหรับระยะปานกลาง และเป้าหมายสําหรับปี 2566 (กรอบเงินเฟ้อ)โดยในส่วนของเป้าหมายการเงินปี 2566 ครม.เห็นชอบกรอบเงินเฟ้อที่อัตรา 1 – 3% เท่ากับปี 2565 ที่ผ่านมาทิศทางเศรษฐกิจโลก 2565  ทั้งนี้การคงกรอบอัตราเงินเฟ้อปี 2566 ไว้ที่ 1 – 3% แม้ว่าในปี 2565 เงินเฟ้อของไทยจะรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเป้าหมายของนโยบายการเงินสําหรับระยะปานกลาง และเป้าหมายสําหรับปี 2566 (กรอบเงินเฟ้อ)

แนวโน้มเศรษฐกิจโลก 2565 เพื่อความรู้

แนวโน้มเศรษฐกิจโลก 2565 ลุยโครงการ DIPROM Fruit Creation หนุนเกษตรกร-วิสาหกิจชุมทิศทางเศรษฐกิจโลก 2565 ชนทั่วประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่ม มะม่วง ฝรั่ง อะโวคาโด ยกระดับสู่ตลาดส่งออกผลไม้แปรรูปมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้าน นางสาวอริยาพร อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(ดีพร้อม) กล่าวว่า  โครงการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจการผลิตผลไม้ไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม