เศรษฐกิจปี 2022 เวียดนามเศรษฐกิจพุ่ง GDP ปี 2022 โตตั้งเป้า 2023 ขยายตัว

เศรษฐกิจเวียดนามเติบโต 8.02% ในปี 2022 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี 1977 โดยได้รับอานิสงส์จากยอดขายปลีกในประเทศและการส่งออกที่แข็งแกร่ง แต่กำลังเผชิญกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกโดยตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าเป้าหมายการเติบโตอย่างเป็นทางการที่ 6.0%-6.5% และเติบโตเพียง 2.58% ในปีที่แล้วเมื่อ COVID-19

เศรษฐกิจปี 2022มรสุมเศรษฐกิจปี 2022 ทำ ‘มหาเศรษฐีพันล้าน’ ทั่วโลกสูญความมั่งคั่ง 1.4 ล้านล้านดอลลาร์

สำนักข่าว Bloomberg เปิดเผยรายงานแจกแจงสถานการณ์เศรษฐกิจในปี 2022 ว่าน่าจะเป็นปีที่บรรดามหาเศรษฐีพันล้านทั่วโลกน่าจะอยากลืมมากที่สุดในโลก เพราะไม่เพียงแต่ต้องสูญมูลค่าความมั่งคั่งที่เฝ้าสั่งสมมาหลายปีไปหลายล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น ปี 2022เศรษฐกิจไทย 2022 ยังเป็นปีที่ไม่สามารถเพาะปลูกงอกเงยการลงทุนให้ออกดอกออกผลได้อย่างสมความตั้งใจเอาไว้ได้ทั้งนี้ ข้อมูลจาก Bloomberg Billionaires Index พบว่า เหล่าเศรษฐีพันล้านในทำเนียบ Fortune 500 สูญมูลค่าความมั่งคั่งของตนเองรวมแล้วเกือบ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์